ĐỒNG PHỤC HỌC SINH

1. Mua đồng phục

– Vào đầu năm học, Nhà trường tổ chức cung cấp đồng phục cho học sinh tại văn phòng của Trường. Đồng phục chỉ được cung cấp cho các học sinh của Trường Mầm non Nobel.
– Nhà trường sẽ cung cấp đồng phục theo các kích cỡ tiêu chuẩn.
– Trong năm học, học sinh có thể mua bổ sung đồng phục khi có nhu cầu.

2. Đổi đồng phục

– Học sinh được yêu cầu mặc thử đồng phục ngay khi nhận để xác định có cần điều chỉnh kích cỡ hay không và kiểm tra nếu có lỗi đường may sẽ được đổi ngay lập tức.
– Học sinh được đổi đồng phục tại văn phòng của Trường trong vòng 05 ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận đồng phục trong các trường hợp sau:
• Đồng phục bị nổ vải, rách đường chỉ.
• Đồng phục lỗi, sờn vì các nguyên nhân khách quan.
• Đồng phục chưa qua sử dụng, còn nguyên tem mác.

3. Cách sử dụng

– Học sinh mặc đồng phục khi than gia các SỰ KIỆN của nhà trường và DÃ NGOẠI hàng tháng.

 

 

CHAT VỚI CHÚNG TÔI